Địa điểm: Bình Sơn - Quảng Ngãi

Chủ đầu tư: Việt Nam

 

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 

 

 

bn-right.jpg

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN