D&Y TECHNOLOGY

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Một phần nhà máy D&Y technology
Quốc tịch chủ đầu tư: Malaysia
Sản phẩm: Nhà máy ép nhựa
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm thực hiện: 2007

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

  • Củng cố uy tín
  • Nâng cao chất lượng
  • Thời gian ngắn nhất
backTop backTop