DỰ ÁN GIVEN IMAGING VIETNAM

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Given Imaging Vietnam
Quốc tịch chủ đầu tư: Mỹ
Sản phẩm: Phần điện tử
Địa điểm: Tòa nhà xưởng tiêu chuẩn , Đường 14, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp. HCM
Năm thực hiện: 2021

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

  • Củng cố uy tín
  • Nâng cao chất lượng
  • Thời gian ngắn nhất
backTop backTop