CÔNG TY URAI PHANICH

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: CÔNG TY URAI PHANICH
Quốc tịch chủ đầu tư: Thái Lan
Sản phẩm: Nhà máy sản xuất sơn
Địa điểm: Đường 22A, KCX Tân Thuận
Năm thực hiện: 2018

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

  • Củng cố uy tín
  • Nâng cao chất lượng
  • Thời gian ngắn nhất
backTop backTop