NHÀ MÁY ĐIỆN TRÀ VINH

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Nhà máy điện Trà Vinh
Quốc tịch chủ đầu tư: Nhà thầu chính CSCEC
Sản phẩm: Cảng tạm để cập máy móc thiết bị
Địa điểm: Duyên Hải
Năm thực hiện: 2012

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

  • Củng cố uy tín
  • Nâng cao chất lượng
  • Thời gian ngắn nhất
backTop backTop